Welkom bij Stok Advocatuur

Diensten

Scheidingsbemiddeling

Scheidingsbemiddeling

In plaats van de bekende manier van scheiden met elk een eigen advocaat is het ook mogelijk op basis van mediation of bemiddeling een echtscheiding te regelen. Het resultaat van een scheidingsbemiddeling is veelal bevredigender gebleken dan de beslissing van de rechter of het onderhandelingsresultaat van twee advocaten die volgens het traditionele conflictmodel de zaken oplossen.

Bent u “on speaking terms” met elkaar en beiden in staat op basis van redelijk overleg te onderhandelen, dan is bemiddeling voor u een goed alternatief. U kunt hiervoor bij Mr Stok vrijblijvend een afspraak maken voor een oriënterend gesprek van maximaal 60 minuten.

Mr Stok is erkend VFAS scheidingsbemiddelaar. De VFAS-scheidingsbemiddelingsmethode voorziet in een begeleiding van de partners zowel op zakelijk/juridisch terrein, als op relationeel gebied: het op gang brengen van de verwerking en het vestigen van een nieuw communicatiemodel. Alle besprekingen op kantoor worden daarom steeds met beide betrokken partijen gevoerd.

De scheidingsbemiddelaar staat boven de partijen en begeleidt als neutrale derde het proces van overleg en onderhandeling tussen de echtgenoten, verschaft informatie om hen in staat te stellen zelf beslissingen te nemen. Hij houdt daarbij steeds beider belang in het oog met als doel een voor beide partijen zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken. Partijen staan niet tegenover, doch naast elkaar.

Vaak ontaarden scheidingen vanwege de hoog oplopende emoties van boosheid, teleurstelling of frustratie in familiedrama’s, waarbij de echtgenoten elkaar nog gedurende vele jaren na de scheiding het leven zuur maken. Omdat dit gedrag stereotiep is voor een niet goed verwerkte (echt)scheiding wordt in de bemiddeling ook aan de emotionele aspecten van de scheiding aandacht besteed. Het idee daarachter is, dat als de echtgenoten voldoende informatie hebben over de motieven van degene die de scheiding wil, de oorzaak en ieders aandeel daarin, zij in staat zijn vanuit begrip voor elkaars standpunt  het acceptatieproces beter op gang te brengen. Dit werkt rustgevend, vereenvoudigt de gesprekken en onderhandelingen met elkaar over de afwikkeling van de scheiding en schept vertrouwen naar de toekomst, zeker ook voor wat betreft het geval er nog zorg voor kinderen is. Dit vertrouwens- aspect is minstens zo belangrijk als het feit, dat een scheiding op basis van bemiddeling in veel gevallen sneller rond is dan op basis van de traditionele manier met twee advocaten, hetgeen ook financieel aantrekkelijker kan uitkomen voor de scheidende partijen.

De partnerrelatie eindigt, de ouderrelatie dient herzien te worden. Er worden afspraken voor de toekomst gemaakt. De zorg- en omgangsregeling - het zogeheten ouderschapsplan-  rond de kinderen krijgt in bemiddeling ruimschoots aandacht, waarbij het accent komt te liggen bij het zien van de eigen verantwoordelijkheid van beide ouders. 

In voorkomende gevallen, wanneer bijvoorbeeld  de zakelijke of relationele problemen zo gecompliceerd zijn dat extra hulp voor beide of één van de partners nodig is, kan de bemiddeling tijdelijk worden onderbroken om een expert aan de bemiddeling toe te voegen ofwel kan de bemiddeling in een ander traject worden omgezet.

Essentie scheidingsbemiddeling volgens VFAS-methode:

- Zelf verantwoordelijkheid (leren) dragen 
- Gepaste aandacht voor emotionele aspecten 
- Vergroting acceptatie van de scheiding voor beide partners 
- Vergroting duurzaamheid van afspraken 
- Vestiging van een werkbare relatie tussen gescheiden/scheidende ouders 
- Neutrale begeleiding bij de regeling van de gevolgen van de scheiding zoals:

  • Partneralimentatie
  • Zorg- en omgangsregeling kinderen
  • Kinderalimentatie
  • Boedelscheiding
  • Afrekening huwelijkse voorwaarden
  • Pensioenverevening

Van de cliënt wordt verwacht, dat hij een positieve instelling heeft ten aanzien van gezamenlijke besprekingen en het thuis inhoudelijk voorbereiden  daarvan. Denk daarbij aan werkzaamheden als: opstellen van kosten- en behoeftenoverzichten, opstellen van prioriteitenlijsten, voorstellen met betrekking tot de inboedelverdeling, voorstellen met betrekking tot de gewenste omgangsregeling enz.enz.

 

 

.

social

  

Stok Advocatuur logo
Stok Advocatuur