Welkom bij Stok Advocatuur

Diensten

Strafrecht

Waarom U een advocaat zou moeten raadplegen.

Indien u verdacht wordt van een strafbaar feit is het niet verplicht, maar wel verstandig een advocaat in de arm te nemen. Een advocaat kent het strafrecht en het strafprocesrecht. Een advocaat kan uw verhaal met de processtukken vergelijken en vervolgens de processtukken met de dagvaarding. Een advocaat kan er voor zorgen dat er nog verder onderzoek plaatsvindt. Bovendien kan een advocaat de omstandigheden beter aan de rechter uitleggen. Mr. J.W. Stok is strafrechtelijk afgestudeerd en neemt al jaren deel aan het strafpiket in het arrondissement ' s-Gravenhage en heeft jaren ervaring met strafzaken. Hieronder wordt op een aantal punten specifieke punten ingegaan.

Als u verdacht wordt.

Als de politie u aanhoudt wegens een strafbaar feit, mag de politie u verhoren. Het verhoor vindt plaats op het politiebureau. De politie mag u maximaal 6 uur vasthouden. Hierbij telt de tijd tussen 0.00 uur en 9.00 uur niet mee. U bent niet verplicht vragen van de politie te beantwoorden. Wel doet u er goed aan zo snel mogelijk uw advocaat te bellen omdat u het recht heeft om eerst met een advocaat te overleggen voordat de politie u verhoort. Dit heet consultatierecht Bij een meerderjarige is de politie niet verplicht de advocaat bij het verhoor toe te laten. Jongeren onder de 18 jaar mogen ook verhoord worden door de politie. De ouders hoeven daar niet bij aanwezig te zijn. De politie brengt hen wel zo snel mogelijk op de hoogte. Jongeren onder de 18 hebben ook recht op een advocaat tijdens het verhoor.

Wie betaalt de kosten van een advocaat ?

Wordt u verdacht van een zeer ernstig strafbaar feit? Dan schakelt de politie standaard een advocaat in. Dit is de piketadvocaat. Dit kost u niets. Uiteraard kunt u uw voorkeur voor een bepaalde advocaat aangeven.

Wordt u verdacht van een ernstig strafbaar feit, dan mag u kiezen of een advocaat wilt. Dit geldt niet voor minderjarigen tussen de 12 en 15 jaar. Voor deze jongeren komt er altijd een advocaat. Uiteraard kunt u uw voorkeur voor een bepaalde advocaat aangeven. Zowel minderjarigen als meerderjarigen hoeven de kosten voor de advocaat in dit geval niet zelf te betalen.

Bij een ander strafbaar feit mag u kiezen of u een advocaat wilt. U moet dan zelf de kosten voor de advocaat betalen. Mogelijk kunt u een beroep doen op gefinancierde rechtsbijstand.

Wordt u vervolgens in verzekeringstelling gesteld ?

De (hulp)officier van justitie kan bepalen dat u langer op het bureau moet blijven dan de 6 uur voor verhoor. U wordt dan in verzekering gesteld. Bij uw inverzekeringstelling krijgt u een advocaat aangewezen die u rechtsbijstand verleent. Ook kunt u zelf een advocaat kiezen.

Wordt uw inverzekeringstelling verlengd.

Uw inverzekeringstelling duurt in eerste instantie maximaal 3 dagen. In deze periode overlegt de politie met een officier van justitie wat er verder moet gebeuren. Er zijn 3 mogelijkheden:

1.  U wordt nog maximaal 3 dagen langer vastgehouden op het politiebureau.

2.  U wordt vrijgelaten.

3.  U wordt voorgeleid aan de officier van justitie.

U wordt aan de officier van justitie voorgeleid.

Als u wordt voorgeleid aan de officier van justitie, heeft hij uw dossier al van de politie ontvangen. Hij kent dus de feiten. Na de voorgeleiding zijn er 2 mogelijkheden:

  • De officier van justitie vindt het niet nodig dat u nog langer wordt vastgehouden. U komt dan vrij. Als de officier van justitie heeft besloten u te vervolgen, krijgt u een dagvaarding mee. Daarin staat wanneer uw zaak voor de rechter komt.

  • De officier van justitie vindt dat u nog langer moet worden vastgehouden. Hij zal de rechter-commissaris vragen om een bevel tot bewaring af te geven. Daarmee begint uw voorlopige hechtenis.

De rechter commissaris beslist dat u moet blijven en u wordt in voorlopige hechtenis gesteld.

Bij voorlopige hechtenis gaat u meestal naar een huis van bewaring. Het kan ook zijn dat u weer teruggaat naar het politiebureau. Voorlopige hechtenis duurt maximaal 14 dagen en kan niet worden verlengd. Als de officier van justitie u langer vast wil houden, moet hij de rechtbank om een bevel tot gevangenhouding vragen. Voordat de rechtbank hierover een beslissing neemt, wordt u door de rechter gehoord. Een bevel tot gevangenhouding geldt voor maximaal 90 dagen.

Er vindt een gerechtelijk vooronderzoek plaats.

Soms doet de officier van justitie een vordering tot gerechtelijk vooronderzoek. De rechter-commissaris zet dan het opsporingsonderzoek van de politie voort. Hij kan bijvoorbeeld toestemming geven om een woning te doorzoeken of telefoongesprekken af te luisteren.

Verdere vervolging of seponeren.

Verdere vervolging betekent dat de officier van justitie uw zaak aan de rechter wil voorleggen. U krijgt een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Als de officier van justitie uw zaak niet aan de rechter voorlegt, heet dat seponeren. De politie en de officier van justitie bewaren de gegevens van uw zaak wel. Als u nog eens wordt aangehouden, kunnen deze gegevens erbij worden gehaald.

Voorgeleiding aan officier van justitie

Als u wordt voorgeleid aan de officier van justitie, heeft hij uw dossier al van de politie ontvangen. Hij kent dus de feiten. Na de voorgeleiding zijn er 2 mogelijkheden:

  • De officier van justitie vindt het niet nodig dat u nog langer wordt vastgehouden. U komt dan vrij. Als de officier van justitie heeft besloten u te vervolgen, krijgt u een dagvaarding mee. Daarin staat wanneer uw zaak voor de rechter komt.

  • De officier van justitie vindt dat u nog langer moet worden vastgehouden. Hij zal de rechter-commissaris vragen om een bevel tot bewaring af te geven. Daarmee begint uw voorlopige hechtenis.

Voorlopige hechtenis

Bij voorlopige hechtenis gaat u meestal naar een huis van bewaring. Het kan ook zijn dat u weer teruggaat naar het politiebureau. Voorlopige hechtenis duurt maximaal 14 dagen en kan niet worden verlengd. Als de officier van justitie u langer vast wil houden, moet hij de rechtbank om een bevel tot gevangenhouding vragen. Voordat de rechtbank hierover een beslissing neemt, wordt u door de rechter gehoord. Een bevel tot gevangenhouding geldt voor maximaal 90 dagen.

Er gaat een gerechtelijk vooronderzoek plaats vinden.

Soms doet de officier van justitie een vordering tot gerechtelijk vooronderzoek. De rechter-commissaris zet dan het opsporingsonderzoek van de politie voort. Hij kan bijvoorbeeld toestemming geven om een woning te doorzoeken of telefoongesprekken af te luisteren. Uw advocaat kan de rechter commissaris ook vragen bepaalde onderzoekshandelingen te laten verrichten.

Hoe lang kunt u in voorarrest worden gehouden.

De totale periode waarin u heeft vastgezeten vóór uw eventuele veroordeling, heet voorarrest. Het voorarrest kan dus in totaal uiterlijk 110 dagen duren:

  • maximaal 2 keer 3 dagen inverzekeringstelling;

  • maximaal 14 dagen voorlopige hechtenis;

  • maximaal 90 dagen gevangenhouding.

Na een veroordeling worden de dagen dat u in voorarrest hebt gezeten van uw straf afgetrokken. Een rechtszitting begint binnen de termijn van 110 dagen.

U wilt schadevergoeding.

Komt u na uw voorarrest vrij zonder straf of boete, dan kunt u een schadevergoeding vragen. U doet dit binnen 3 maanden. Uw advocaat kan u daarbij helpen.

U wordt verder vervolgd.

Verdere vervolging betekent dat de officier van justitie uw zaak aan de rechter wil voorleggen. U krijgt een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen.

U krijgt een dagvaarding.

Ook als u niet in voorlopige hechtenis bent genomen, kunt u van de officier van justitie een dagvaarding krijgen om voor de rechter te verschijnen. Een advocaat help u met uw verdediging bij de rechtbank. Een advocaat adviseert hoe uw zaak het beste aangepakt kan worden. Een advocaat kan alle stukken zoals het proces-verbaal lezen en is alert op fouten. Een advocaat denkt ik aan uw belang is.

U bent veroordeeld

Ook na uw veroordeling kan een advocaat veel voor u betekenen. Een advocaat kan gevolgen van de opgelegde straf aan u uitleggen.

U wilt in hoger beroep.

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kan een advocaat namens u hoger beroep of eventueel cassatie aantekenen. Dit moet binnen 14 dagen gebeuren. Over het algemeen duurt het een aantal maanden voordat de zaak opnieuw wordt behandeld. Het is verstandig de zaak opnieuw te bespreken met een advocaat. De advocaat kan het nodig vinden dat er nog nader onderzoek plaats vindt.

Uw zaak is geseponeerd.

Als de officier van justitie uw zaak niet aan de rechter voorlegt, heet dat seponeren. De politie en de officier van justitie bewaren de gegevens van uw zaak wel. Als u nog eens wordt aangehouden, kunnen deze gegevens erbij worden gehaald.

U hebt een advocaat maar u bent ontevreden.

Als u een advocaat hebt en u bent ontevreden moet u dat in een gesprek aan uw advocaat uitleggen. Levert dit niet voor u het gewenste resultaat op dan kunt u altijd een nieuwe advocaat kiezen en aan deze advocaat vragen het dossier over te nemen. Dit kan altijd. Of u nu zelf een advocaat hebt gekozen of dat u deze advocaat toegewezen hebt gekregen. Of u de advocaat zelf betaald of dat de advocaat op basis van een toevoeging (pro deo) werkt.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

social

  

Stok Advocatuur logo
Stok Advocatuur