Welkom bij Stok Advocatuur

Het Kantoor

Het kantoor tekst

 Stok Advocatuur is een advocatenkantoor dat is gevestigd op de Martinus Nijhofflaan 484  in het gebouw 'Boven de Hoven 3'  in de wijk Voorhof in Delft.

Mr J.W. Stok werd in 1984 als advocaat ingeschreven op het tableau van de Haagse Rechtbank. Na 6 jaar op een ander (Delfts) kantoor werkzaam te zijn geweest heeft Mr J.W. Stok zich in 1990 zelfstandig gevestigd. De praktijk is thans uitsluitend gericht op personen- en familierecht. Er is een schat aan ervaring op het gebied van echtscheiding, alimentatie, omgangsregelingen, ouderschapsplannen, boedelscheiding, enz. 

Mr J.W. Stok is erkend VFAS-scheidingsbemiddelaar. Sinds 2002 is mr J.W. Stok ingeschreven in het register van de Mediators Federatie Nederland (het vroegere N.M.I.) en gerechtigd tot het voeren van de titel MFN-registermediator met accreditatie familiemediation. Tenslotte staat Mr J.W. Stok ook ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan zaken op basis van gefinancierde ( toegevoegde of gesubsidieerde) rechtsbijstand doen.

Ook wordt mr J.W. Stok regelmatig in afstammingszaken door de rechtbank tot bijzonder curator benoemd. 

Zie voor verdere informatie bij: Rechtsgebieden en Tarieven.

Werkwijze: samenwerking

Tijdens het intakegesprek wordt het probleem geanalyseerd en uw beoogde doelstelling(en) vastgesteld. Vervolgens volgt advies over de te volgen weg, de mogelijkheden, de kansen en de risico’s, alsmede de zakelijke voorwaarden van Mr J.W. Stok. Zodat u uiteindelijk zelf meebeslist. In de loop van de zaak vindt zo nodig meer overleg plaats, teneinde adequaat op situaties te kunnen inspelen en de zaak voor u zo helder mogelijk te houden. Openheid van uw kant is daarbij uiteraard eveneens een vereiste, zodat er op basis van wederzijds vertrouwen gewerkt wordt. Oftewel, wat verwacht u van ons en wat verwachten wij van u.

De inhoud van het intake-gesprek wordt schriftelijk bevestigd.

U kunt in veel gevallen een keuze maken op welke basis uw zaak wordt behartigd: advies, overleg, mediation, of procedure. Vanuit het kantoor wordt de deur naar samenwerking op alle niveau’s altijd opengehouden. Welke weg ook gekozen wordt er wordt altijd gestreefd naar een snel resultaat en een praktische oplossing van uw probleem. Een toegankelijke en doorzichtige werkwijze wordt daarbij als de meest efficiënte werkwijze gehanteerd. 

Korte communicatielijnen en helder taalgebruik dragen tevens bij om voor u als cliënt uw zaak overzichtelijk te houden.

Stok Advocatuur logo
Stok Advocatuur
social

  

Stok Advocatuur logo
Stok Advocatuur