Welkom bij Stok Advocatuur

Tarieven

Tarieven Tekst

Toevoegingszaken  (pro-deo)

Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging, subsidie) wordt in het eerste gesprek besproken. Hierbij speelt de hoogte van het (gezins-) inkomen en vermogen een rol. De aanvraag voor de toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand wordt door ons geregeld. U dient wel rekening te houden met een eigen bijdrage, die afhankelijk van het (fiscaal) inkomen en het soort zaak kan variëren. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: 
https://www.rvr.org/@12530/inkomen-vermogen-eigen-bijdrage-2023/

Uurtarief

Het uurtarief is € 200,-- te vermeerderen 21% BTW. Declaratie geschiedt door middel van voorschotnota’s. Na afloop van de zaak ontvangt u een volledig gespecificeerde einddeclaratie met urenverantwoording.

Bijzonder tarief 

Afhankelijk van de aard, omvang en spoedeisendheid van de zaak kan een bijzonder tarief gelden. In voorkomende gevallen zal dat met u worden overlegd.

Bijkomende kosten 

Alle genoemde tarieven zijn exclusief bijkomende kosten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, vertaalkosten, leges voor uittreksels uit de GBA en andere kosten van derden, zoals informatiekosten. De hoogte van griffierecht is afhankelijk van het soort zaak, of u in persoon of als rechtspersoon procedeert en of er op basis van een toevoeging wordt geprocedeerd. 

Betalingsvoorwaarden

Declaraties dienen binnen twee weken betaald te worden. Bedragen onder de € 150,00 komen niet in aanmerking voor eventuele regelingen.

Stok Advocatuur logo
Stok Advocatuur
social

  

Stok Advocatuur logo
Stok Advocatuur